1. Make You a Believer Sass Jordan 4:46
  2. I Want To Believe Sass Jordan 4:30
  3. You Don't Have To Remind Me Sass Jordan 4:07
  4. Goin' Back Again Sass Jordan 4:27
  5. Tell Somebody Sass Jordan 4:20
  6. High Road Easy Sass Jordan 4:02
  7. Double Trouble Sass Jordan 4:26
  8. So Hard Sass Jordan 4:27
  9. Stranger Than Paradise Sass Jordan 5:05